JAVOŘICE
stavební bytové družstvo

Staňkova 196
Telč

Formuláře ke stažení

Název formuláře Odkaz ke stažení
Přihláška za člena bytového družstva
Žádost o převod bytové jednotky do vlastnictví člena
Objednávka
Předávací protokol bytu
Dohoda o podnájmu  
Dohoda o výměně bytu
Dohoda o provedení práce

Hlášení změny v počtu osob užívajících předmětný byt

Plná moc na shromáždění SVJ
Źádanka oprav

Vzor stanov SVJ

Komentář ke stanovám SVJ
Žádost o půjčku od SBD Javořice